Regulamin

Regulamin Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki na sezon 2016/2017

1. Organizator:

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krośnie,
Z ramienia organizatora: Łukasz Aszklar, tel. 693 104 032 e-mail: gosir@iwonicz-zdroj.pl
Koordynator: Grzegorz Węgrzynowski, tel. 663 139 193

2. Cele ligi:

– promowanie zdrowego, aktywnego, sportowego trybu życia
– popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu krośnieńskiego i okolic
– rozwijanie postaw sportowych
– krzewienie zasad fair play oraz sportowego współzawodnictwa
– aktywizacja sportowa oraz integracja środowiska siatkarskiego

3. Termin: październik 2016 – kwiecień 2017

Sezon zasadniczy
– runda jesienna i runda rewanżowa a następnie play off,
– play off dla drużyn 1-4, 2-3 do trzech wygranych spotkań, następnie o trzecie miejsce i finał również do trzech wygranych spotkań.
– play off również dla drużyn 5-8, 6-7 (zasada jak wyżej)

4. Uczestnicy:

W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki uczestniczą zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w danym sezonie rozgrywek ALS w drużynach seniorów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Wyjątek stanowi zawodnik do 19 roku życia(rocznik 1997) (przy czym w jednej drużynie przez cały sezon nie może być zgłoszony więcej niż jeden zawodnik).
Lista zawodników danej drużyny wraz z imieniem i nazwiskiem kierownika drużyny musi zostać podana do dnia 7 października na forum als. (czyli do momentu rozegrania pierwszego spotkania) Kierownik drużyny zarazem wchodzi w skład Rady Ligii.

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn nastąpiły do połowy września 2016 r. i na spotkaniu organizacyjnym zostały ustalone zasady rozgrywek. Zgłoszenia znajdują się również na forum als.fora.pl w zakładce składy drużyn na sezon 2016/2017.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zespołu; imię, nazwisko i telefon kontaktowy kierownika drużyny, zalogowanie się na w/w stronie internetowej, kompletną listę zawodników, podanie miejsca i godziny rozgrywania meczy w roli gospodarza, (sugerowane: piątek, 18.00-19.00).
Można dopisywać zawodników w trakcie sezonu do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej obecnego sezonu. Warunkiem jest aby dany zawodnik nie był zapisany wcześniej do innego zespołu ALS w danym sezonie. (nie rozegrał żadnego meczu w innej drużynie w danym sezonie)

6. Zasady rozgrywek:

W trakcie rozgrywek obowiązywać będą aktualne przepisy gry w piłkę siatkową obowiązujące w Polskim Związku Piłki Siatkowej – mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów,
– mecze zakończone wynikiem 3:0 i 3;1, zwycięska drużyna otrzymuje 3 punkty, pokonana 0 punktów,
– mecze zakończone wynikiem 3:2, zwycięska drużyna 2, pokonana 1 punkt,
O miejscu w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego decyduje:
– ilość zdobytych punktów,
– lepszy stosunek setów wygranych do przegranych (przy równym stosunku większa liczba wygranych setów),
– bilans bezpośrednich pojedynków (ale tylko w przypadku dwóch drużyn),
– większa ilość meczy wygranych za trzy punkty,
– gospodarz spotkań ligowych we własnym zakresie przygotowuje salę, szatnie dla gości, zapewnia sędziego /dopuszcza się możliwość losowania sędziego / oraz opiekę medyczną /pielęgniarka, osoba przeszkolona/ i apteczkę z podstawowym wyposażeniem,
– gospodarz spotkania zobowiązany jest przekazać organizatorowi wynik meczu (wyniki poszczególnych setów) w terminie do 3 dni od jego rozegrania (najlepiej na oficjalnej stronie intrernetowej ALS, www.als.fora.pl)
– rozgrywki będą toczyć się systemem dwurundowym a następnie systemem play off
– można w wyjątkowej sytuacji przełożyć jedno spotkanie w danej rundzie (prośba o przełożenie musi być zgłoszona drużynie przeciwnej do wtorku poprzedzającego piątkowy mecz, czyli trzy dni przed meczem),
– informacja ta musi również pojawić się na forum als.
W tym przypadku o terminie rozegrania przełożonego spotkania decydują kierownicy danych drużyn, biorąc pod uwagę możliwości techniczne rozegrania meczu. Należy bezwzględnie przestrzegać tego terminu.
W przypadku drugiego i następnych przełożeń (przesunięć) terminów spotkań w trakcie danej rundy drużyna zostanie ukarana walkowerami.
– niewykorzystane przełożenia w danej rundzie nie kumulują się tylko przepadają (czyli drużyna, która nie będzie przekładała meczu np. w pierwszej rundzie, ma do dyspozycji jedno przełożenie w drugiej rundzie a jedno niewykorzystane przepada),
– mecz przełożony musi być rozegrany przed początkiem następnej rundy, w przypadku drugiej rundy wszystkie mecze zaległe muszą być rozegrane przed rozpoczęciem ostatniej kolejki spotkań
– nie można przekładać meczu ostatniej kolejki sezonu,
– można dopisywać zawodników w trakcie sezonu (z założeniem takim jak w poprzednim sezonie) do momentu rozpoczęcia drugiej rundy,
– przedstawiciele ekip wyrazili zgodę by drużyna Korczyny rozgrywała mecze u siebie we wtorki,
-początek meczy musi nastąpić pomiędzy godz. 18.00 a 20.00.

7. Postanowienia końcowe:

Wszystkimi kwestiami spornymi oraz inicjatywami, DEMOKRATYCZNIE zajmować będzie się „RADA LIGI” (organ składający się z przedstawicieli, kierowników każdej z drużyn uczestniczącej w lidze –każda drużyna ma jeden głos). Kwestie sporne mają być zgłaszane na forum www.als.fora.pl i poddane pod głosowanie Rady Ligii. Przy równej ilości głosów za i przeciw w danej kwestii głos decydujący będzie należał do Koordynatora ligi. Jeżeli po trzech dniach od pojawienia się kwestii spornej przedstawiciel drużyny nie zabierze głosu na forum, głos drużyny nie będzie brany pod uwagę.
Trzy najlepsze drużyny na zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krośnie otrzymają puchary. Dwie pierwsze drużyny będą miały prawo uczestniczyć w turnieju finałowym amatorskiej ligi siatkówki, brzozowskiej i krośnieńskiej na zakończenie sezonu.
Wyniki, tabele oraz pozostałe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie: www.als.fora.pl i http://www.als-krosno.cba.pl/
do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami ligi służy oficjalne forum PALS: www.als.fora.pl
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie natomiast koszty związane z udziałem w rozgrywkach ( transport, wynajem hali itp.) pokrywają drużyny.
Powyższy Regulamin wchodzi w życie w dniu 3.10.2016 r. i proszę o respektowanie jego postanowień.